Inmeten ramen

Het inmeten van de nieuwe houten ramen is een eenvoudige klus en kan door iedereen uitgevoerd worden.


In de tekening hierboven ziet u het raam getekend in het bestaande kozijn.
in de tekening staan de benamingen zoals deze in de bouw gebruikt worden vermeld.

Hoe gaat u nu te werk ???

De eenvoudigste manier om de juiste maatvoering van het nieuwe raam te bepalen is het opmeten van het reeds bestaande
oude raam dat vervangen moet worden.
Als het bestaande raam gesloten is kijkt of de hang- en draainaad overal ca. 3 mm is. Is dat het geval dan kunt u eenvoudig de
bestaande maatvoering van het raam handhaven voor het nieuwe raam.
Zijn de hang- en sluitnaden groter of kleiner dan is het aan te raden de maatvoering van het nieuwe raam iets groter of iets
kleiner te maken zodat het raam straks goed kan draaien.

In het geval dat u vaste beglazing wilt wiijzigen een nieuw houten draai- klep of valraam. Kunt geen gebryuik maken van de
maatvoering van het bestaande raam.
Vaak is het ook niet mogelijk om de sponningmaat (D) van het bestaande kozijn te meten, wat nu ??

De oplossing is eenvoudig. Aan de buitenzijde van de vaste beglazing zit een glaslat (zie onderstaand figuur).
Deze glaslat heeft eigenlijk altijd dezelfde breedte dan de sponningmaat.
Door de glaslat op te meten kunt u bepalen of de sponningmaat (B) 15 of 17 mm is.
Dit zijn wel de twee meest voorkomende maten van sponnigdiepte.
Vervolgens meet u aan de binnenzijde de dagmaat (A) op. De hang- en sluitnaden dienen 3 mm te bedragen.

de berekening: Dagmaat (A) + 2 x sponningmaat (B) - hang- en sluitnaad (F) 6 mm totaal = raammaat (bestelmaat)